Pages Navigation Menu

Specialtransporter som på räls

Om Nordiska Tåg

Nordiska Tåg AB är ett relativt ungt företag som startades år 2010. Bolaget har som affärsidé att utföra specialtransporter på järnväg framförallt åt Trafikverket och dess underentreprenörer.

Nordiska Tåg AB är verksamt över statens spåranläggningar i Sverige och har kontoret förlagt till Borlänge.

Nordiska Tåg AB förfogar över lok och vagnar samt egna lokförare. Arbetsledningen har lång erfarenhet från järnvägssektorn i allmänhet och vad beträffar specialtransporter i synnerhet.

Nordiska Tåg AB åtar sig även konsultuppdrag omfattande järnvägstrafik i såväl Sverige som Norge.